+381 (11) 429 0382 office@siping.rs

o nama

naslovna / o nama
Firma ŠIPING je osnovana 2008. godine od kad ima aktivnu ulogu na domaćem i stranom tržitu u svim oblastima pružanja usluga projektovanja i izvođenja radova. Primarna delatnost firme je projektovanje i izvođenje svih elektro i mašinskih instalacija koje se primenjuju u raznim vrstama objekata (poslovno stambenim, sportskim, zdravstvenim i objektima specijalnih namena, kao što su benzinske pumpe, telekomunikacioni objekti, radio-bazne stanice mobilnih operatera i dr.).štite od požara, kao i projektovanju i izvođenju instalacija u sistemu inteligentnih kuća u KNX tehniologiji. Specifični zahtevi tržišta koji se ogledaju u promenljivoj i periodičnoj potrebi za određenom vrstom delatnosti doprineli su da se firma Šiping, pored osnovne delatnosti, razvije u još nekoliko pravaca. Shodno potrebama osnovan je sektor koji se bavi sistemima i merama za unapređenje zaštite od požara, zatim sektor koji se bavi KNX sistemima upravljanja u objektima, kao i sektor koji se bavi energetskom efikasnošću zgrada. U firmi je sa stalnim radnim odnosom zaposleno petnaest inženjera visoke i više stručne spreme iz oblasti energetike, elekomunikacija, termotehnike, arhitekture, saobraćaja i grafičke tehnologije. Pored dugogodišnjeg iskustva inženjeri poseduju odgovarajuće licence za projektovanje i izvođenje radova, izdate od Inženjerske komore Srbije, zatim uverenja o položenim stručnim ispitima iz oblasti unapređivanja zaštite od požara, kao i projektovanje i izvođenje instalacija u sistemima inteligentnih kuća u KNX tehniologiji. Pored ličnih licenci firma poseduje odgovarajuće licence i rešenja, kao što su: - REŠENJE za obavljanje poslova projektovanja posebnih sistema i mera zaštite o dpožara- izdato od strane MUP-a Republike Srbije, preuzmite rešenje - REŠENJE za obavljanje poslova izrade Glavnog projekta zaštite od požara- izdato od strane MUP-a Republike Srbije, preuzmite rešenje - REŠENJE za izdavanje sertifikata o Energetskim svojstvima objekata visokogradnje-energetskih pasoša - izdato od strane Ministarstva građevinarstava i urbanizma Republike Srbije, preuzmite rešenje - Licenca P151E3 za projektovanje objekata elektronskih komunikacija odnosno mreža, sistema ili sredstva koji se grade na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave-izdato od strane Ministarstva građevinarstva saobraćaja I infrastructure Republike Srbije. preuzmite licencu Firma Šiping je ovlašćeni distributer KNX opreme sledećih proizvođača: - ABB (Nemačka) - Zennio (Španija)

S poštovanjem

Veselin Šipetić